News 2019

NEW GRANT: NUCLIS ACCIÓ – GENERALITAT DE CATALUNYA

ANACONDA BIOMED gets a grant from ACCIÓ, the Agency for Business Competitiviness of la Generalitat de Catalunya. With this new support, the company is closer to the clinical trial goals to achieve.

 

ANACONDA BIOMED ha rebut cofinançament per al projecte “Microcatèter per tractar l’ictus isquèmics i evitar el trencament dels coàguls que els causen” per part l Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

L´ajut ha estat otorgat per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, en data 1 de març de 2018 d’acord amb allò disposat a la Resolució EMC/2755/2017 per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental emmarcats en la RIS3CAT i en el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

El suport d´ACCIÓ ha permès obtenir un impuls econòmic en despeses associades a costos indireces i les depeses de personal tant en la part de recerca com de desenvolupament del projecte. Tambè, ha ampliat l´audiència del nostre projecte en l´àmbit nacional.